Privacy

Bij het gebruik van deze website kan door Content2Connect en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website en de bijbehorende blog worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Deze informatie wordt met name gebruikt voor web analyse doeleinden en om de website te verbeteren.

Content2Connect respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u contact heeft met Content2Connect om diensten te laten uitvoeren, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van deze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Alleen met uw expliciete toestemming gebruiken wij deze gegevens voor andere activiteiten zoals het delen van kennis of uitnodigingen voor eventuele evenementen of workshops op het gebied van content management, seo, infographics of copy writing. Deze gegevens blijven bewaard, tot maximaal 5 jaar na afloop van de laatste opdracht. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u mij e-mailen, direct of via de contactpagina.

Wanneer u een formulier op deze website invult of Content2Connect een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De gegevens zijn alleen in te zien voor Content2Connect,  de technisch beheerder van de website en Google. Ze blijven maximaal 38 maanden bewaard en worden niet aan derden verstrekt.

Social Media

Als ik berichten op social media plaats, dan kunt u deze delen op uw platformen. Als u dit doet, dan kunnen Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Plus cookies op uw apparaat plaatsen. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die uw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die uw surfgedrag over meerdere websites volgen.

Abonneren blog

Content2Connect biedt de mogelijkheid om u te abonneren op de blog waarmee Content2Connect geïnteresseerden wil informeren over het schrijven van (web)teksten, seo, infographics en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als u zich hier zelf voor opgeeft via de website of e-mail. Daarmee geeft u expliciet toestemming dat wij uw e-mailadres opnemen in ons bestand om u op de hoogte te houden als wij een nieuwe blog publiceren. Uw gegevens blijven bewaard zolang Content2Connect bestaat. Uiteraard heeft u het recht om te vragen om inzage in, correctie van of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u e-mailen, direct of via de contactpagina.

Het abonneebestand van de blog wordt niet aan derden verstrekt. De gegevens zijn alleen in te zien voor Content2Connect en de technisch beheerder van de website.

Derde partijen

Ik verstrek uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Met derde partijen sluit ik verwerkersovereenkomsten af om uw privacy optimaal te waarborgen. Ik verkoop uw gegevens niet door aan anderen.

Facebook

Wanneer u deel uitmaakt van mijn Facebook community door mijn pagina te liken of te volgen, dan worden uw social media account en de inhoud van de berichten die u plaatst zichtbaar. Ik zal deze gegevens niet buiten de community opslaan. Wanneer u besluit uit de community te stappen, worden uw gegevens verwijderd.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Wanneer u niet (meer) wilt dat Content 2 Connect cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U moet dit wel apart op elke computer en in elke browser aangeven. Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, bedrijfsnaam, eventuele logo, e-mail (indien voorzien), eventueel Facebook account en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van een bericht of recensie worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder. Recensies over mijn diensten bewaar ik zo lang deze actueel en relevant zijn of totdat u een verzoek doet tot verwijdering. Ik kan deze recensies, met uw expliciete toestemming, op mijn website plaatsen voor promotiedoeleinden.

Aanpassen Privacy Statement

Content2Connect behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen over Privacy Statement

Voor eventuele vragen over deze Privacy Statement kunt u contact met Content2Connect opnemen.